วัดชัยมงคล

วัดชัยมงคล

วัดชัยมงคล

วัดชัยมงคล

พาไปเที่ยววัดชัยมงคลครับ เป็นวัดที่อยู่ริมน้ำปิงเลยครับ วัดชัยมงคลมีศิลปะที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นจิตรกรรมฝาที่แฝงรูปภาพที่มีความตลกขบขัน แม้แต่พญานาคด้านหน้าวัดชัยมงคลยังมีเขาเหมือนมังกรอีกด้วยครับ ทางเข้าวัดชัยมงคลมีีประตูโขงที่ใหญ่มากที่เดียวครับ ด้านหลังวัดชัยมงคลมีแม่น้ำปิงไหลผ่านด้านหลังครับ มีเรือคอยให้บริการ
วัดชัยมงคลอยู่ ริมแม่น้ำปิง สร้างราวสมัยพระเจ้าติโลกราช กษัตริย์นครเชียงใหม่ ในสมัยที่เชียงใหม่ถูกพม่าปกครอง วัดชัยมงคลถูกเรียกว่า วัดอุปาเพ็ง หรือ วัดอุปาพอก จนถึงสมัยรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เปลี่ยนมาเรียกชื่อวัดนี้ว่า วัดชัยมงคล ลักษณะของเจดีย์วัดชัยมงคล เป็นศิลปะพม่า-มอญ

วัดชัยมงคล

วัดชัยมงคล

วัดชัยมงคล

วัดชัยมงคล

วัดชัยมงคล

วัดชัยมงคล

วัดชัยมงคล

วัดชัยมงคล

วัดชัยมงคล

วัดชัยมงคล

วัดชัยมงคล

วัดชัยมงคล

วัดชัยมงคล

วัดชัยมงคล

วัดชัยมงคล

วัดชัยมงคล

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: